Hiperkonwergencja - o co w tym chodzi??

Współczesne organizacje bardzo chętnie korzystają z usług zewnętrzych data center. Okazuje się jednak, że z czasem ich infrastruktura staje się zbyt złożona a co za tym idzie zbyt kosztowna w utrzymaniu aby dalej utrzymywać ją po za organizacją. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w tym obszarze jest właśnie Hiperkonwergencja.

Infrastruktura konwergentna zapewnia przede wszystkim większą elastyczność, skalowalność oraz upraszcza zarządzanie systemami IT. Popularność platformy hiperkonwergentne zawdzięczają głównie powszechnemu użyciu wirtualizacji we wszystkich wielkościach firm. Od małych firm lokalny, po przez średnie firmy utrzymujące dużą liczbe systemów, na korporacjach globalnych kończąc. Technologia ta ma jednak znacznie większy potencjał: jest krokiem na drodze do wpełni zautomatyzowanego Data Center.


„W tej koncepcji będziemy mieli do czynienia z systemem, gdzie kluczowym elementem jest definiowana programowo warstwa data center, pod którą będą mogły działać najróżniejsze rozwiązania i produkty. Za większość kluczowych funkcji i „inteligencję” całego systemu będzie odpowiadało oprogramowanie, które będzie potrafiło np. autonomicznie przekierowywać konkretne zadania do odpowiednich dla nich elementów infrastruktury” – John Abbott, analityk firmy 451 Research.


W podejściu etymologicznym znaczenie słowa hiperkonwergencja oznacza łaczenie, uprszczanie, spajanie. Tak właśnie działa technologia hiperkonwergencji, łączy w jeden obiekt serwer, macierz (przestrzeń dyskową), oraz funckje sieciowe pozwalając zarządzać wszystkimi funkcjami w sposób zunifikowany do jednego punktu zarządzania. Jednocześnie to podejście opiera większości działań o warstwe softwarową. Widzimy tu zatem zerwanie z klasycznym podziałem zadaniowości w IT, gdzie każdy dział odpowiadał za inną przestrzeń Data Center - serwery, macierze i połączenia sieciowe. Znaczne uproszczenie infrastruktury przynosi technologia SDS (Software defined storage) która na dobre zadomowiłą się w architekturze hiperkonwergentnej wypierająć klasyczne rozwiązanie SAN (Storage area networks).

Jakie korzyście niesie to dla potencjalnych nabywców? Najważniejszą korzyścią jest uproszczenie zarządzania, scalenie go do jednego punktu. Dzięki temu łatwiej zapanować nad wieloma systemami, zaplanować migracje, przerwy technologiczne czy 100% dostępność kluczych usług w organizacji. Ważnym aspketem jest również uproszczenie supportu, od teraz w razie problemów dział IT kontaktuje się tylko z jednym Vendorem od którego nabył platformę a nie jak dotychczas z kilkoma.

Kluczową ideą jest uproszczenie IT. Nowoczesna infrastruktura IT jest niesamowicie złożona, a naszym celem zredukowanie kosztów jej obsługi – poprzez uproszczenie jej funkcjonowania i zarządzania” – Jesse St Laurent, wiceprezes ds. strategii w firmie Simplivity

„W tradycyjnie zarządzanych środowiskach IT istnieje zwykle 10-12 oddzielnych modułów, którymi trzeba zarządzać – urządzeń, aplikacji itp. Infrastruktura hiperkonwergentna opiera się na wykorzystaniu pojedynczego, zunifikowanego interfejsu, który zostaje zaimplementowany do rozwiązań już wykorzystywanych w firmie, np. narzędzi hypervisora” – dopowiada St Laurent.

Jednym z pierwszych powaznych graczy na rynku był Nutanix, który takie rozwiązania oferuje już od roku 2011. Później dołaczyło do niego Simplivity oraz marki globalne typu EMC, VMware i inne firmy które nie mogą przejście obok zjawiska jakim jest właśnie hiperkonwergencja.