Systemy obliczeniowe i wirtualizacja

Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i elementów składowych, możliwe jest uelastycznienie rozwoju infrastruktury obliczeniowej, znaczne zmniejszenie jej kosztów zarządzania i posiadania, w zależności od skali środowiska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferujemy nowoczesne zintegrowane rozwiązania infrastruktury IT spełniające główne wymagania takie jak:

  • Elastyczność, skalowalność i wydajność platformy obliczeniowej
  • Zwiększenie utylizacji systemów i optymalizacja kosztów zarządzania
  • Ujednolicenie środowiska przetwarzania danych i ich odtwarzania
  • Podniesienie parametrów dostępności danych
  • Zapewnienie wsparcia dla wielu krytycznych aplikacji
  • Standaryzacja dla sieci, aplikacji i bezpieczeństwa
  • Centralizacja i konsolidacja zarządzania
  • Oszczędności na poziomie posiadania (min. energia, przestrzeń, chłodzenie) i obsługi (mniejsza liczb osób administrujących, mniej paneli zarządzania, szybszy transfer wiedzy) itd.

W powyższym zakresie Intracare oferuje rozwiązania następujących firm: